Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

KHO 7.1.2019 taltio 22 – Strateginen yleiskaava – Täydennysrakentaminen – Kaavan oikeusvaikutusten selkeys

Wähä, Susanna

Artikkelit 18.6.2019, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Oikeustapauskommentti käsittelee KHO:n muuna päätöksenä julkaisemaa tapausta KHO 7.1.2019 taltio 22. Tapauksessa oli kysymys Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymästä strategisesta osayleiskaavasta. Strategisen osayleiskaavan tavoitteiksi on kaavaselostuksessa ilmoitettu, että keskustan puistojen ja muiden yleisten alueiden virkistysarvoa ja käyttömahdollisuuksia parannetaan, viher- ja virkistysverkon jatkuvuudesta huolehditaan sekä keskustan rannat otetaan aktiiviseen käyttöön. Kolmen yhdistyksen valituksesta hallinto-oikeus kumosi kaavan siltä osin kuin kaavassa on osoitettu keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittunut alue ja asuntovaltaisen täydennysrakentamisen vyöhyke Eteläpuiston tällä hetkellä rakentamattomalle osalle. KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja kaupunginhallituksen päätös hyväksyä osayleiskaava jäi kaikilta osin voimaan. Tampereen strategista osayleiskaavaa koskeva tapaus on kiinnostava erityisesti yleispiirteisen kaavan ohjausvaikutuksen ja sisältövaatimusten suhteen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain kaavojen sisältövaatimusten tulkinnasta ja eri kaavatasojen roolista näyttää löytyvän edelleen seikkoja, joista lainkäytössä voidaan päätyä vastakkaisiin johtopäätöksiin lainmukaisuuden arvioinnissa. Tapauksessa korostuvat muun muassa seuraavat seikat, jotka lainmukaisuuden arvioinnin kannalta ovat merkityksellisiä: kaavan tavoitteet, strategisen osayleiskaavan yleispiirteisyys sekä viher- ja virkistysalueiden supistuminen. (Edilex-toimitus) Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Rakennettu ympäristö -lehdessä 1/2019.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • RY Rakennettu ympäristö -lehti 1/2019

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.