Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO 17.12.2018 taltiot 5911 ja 5912 – Suunnittelutarveratkaisu – Kaavoituksellinen haitta ja haitallinen yhdyskuntakehitys

Jääskeläinen, Lauri

Artikkelit 18.6.2019, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Oikeustapauskommentti käsittelee kahta KHO:n muuna päätöksenä antamaa ratkaisua (KHO 17.12.2018 taltiot 5911 ja 5912). Ratkaisut käsittelevät rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella (MRL 137.1 §). Tuusulan tapauksessa (taltio 5911) oli kysymys suunnittelutarveratkaisua koskevasta hakemuksesta omakotitalon, autotalli-varastorakennuksen ja saunarakennuksen rakentamiseksi. Lempäälän tapauksessa (taltio 5912) kysymys oli kahden omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamisesta. ELY-keskuksen valituksesta hallinto-oikeus kumosi Tuusulan kuntakehityslautakunnan päätöksen. Lempäälän tapauksessa hallinto-oikeus kumosi kaavoitus- ja rakennusjaoston päätöksen. Kummassakaan tapauksessa KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. Tuusulan tapauksessa hallinto-oikeus totesi, ettei ns. emätilatarkastelulla ole erityistä oikeudellista merkitystä suunnittelutarveratkaisusta päätettäessä. Oikeusvaikutuksettomaan osayleiskaavaan liittyvässä mitoituslaskelmassa kiinteistölle arvioitu yksi rakentamismahdollisuus ei hallinto-oikeuden lausuman mukaan luo hakijalle oikeutta myönteiseen suunnittelutarveratkaisuun. Lempäälän tapauksessa hallinto-oikeus totesi, että lainvoimaisessa uudessa osayleiskaavassa osoitetun maankäytön perusteella suunnittelutarveratkaisun myöntämisestä ei sinänsä aiheudu haittaa tulevalle asemakaavoitukselle. Kun kuitenkin otetaan huomioon alueella jo toteutunut rakentaminen, ei ole varmaa, että asemakaavassakaan voitaisiin osoittaa ainakaan kaikkea haettua rakennusoikeutta. Lempäälän tapauksessa kielteisen päätöksen oikeusohjeena käytettiin 137 §:n 1 momenttia kokonaisuudessaan. Tuusulassa perusteena olivat em. säännöksen 1 kohdan kaavoituksellinen haitta ja 2 kohdan haitallinen yhdyskuntakehitys. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin RY Rakennettu Ympäristö -lehdessä 1/2019.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.