Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO 13.9.2018 taltio 4158 – Rakennustarkastajan viran kelpoisuusvaatimukset – Siirtymäsäännös

Jääskeläinen, Lauri

Artikkelit 18.1.2019, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Kirjoitus on oikeustapauskommentti tapaukseen KHO 13.9.2018 taltio 4158. Tapauksessa kunta oli julistanut rakennustarkastajan viran haettavaksi. Haettavaksi julistamisen yhteydessä kunta oli päättänyt viran erityisistä kelpoisuusvaatimuksista. Virkaa hakenut valittaja katsoi olevansa kelpoinen rakennustarkastajan virkaan rakennustarkastajan pätevyyttä koskevan MRA 108 §:n siirtymäsäännöksen perusteella. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:ää koskevista lain esitöistä (HE 196/2002 vp) ilmeni muun ohella, että työnantaja voi omilla päätöksillään tiukentaa säädettyjä viran kelpoisuusvaatimuksia, mutta ei lieventää niitä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, samoin kuin hallinto-oikeus, että kunnalla oli oikeus asettaa erityisiä kelpoisuusvaatimuksia myös siinä tapauksessa, että laissa oli erikseen säädetty tehtävään vaadittavasta kelpoisuudesta, jollei kelpoisuusvaatimuksia koskevan sääntelyn tarkoituksesta muuta johtunut. MRA 108 §:n siirtymäsäännöksen ei katsottu rajoittavan kunnan mahdollisuutta omilla päätöksillään tiukentaa siinä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia myös niitä henkilöitä koskien, joihin muutoin sovellettaisiin ko. siirtymäsäännöstä. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin RY Rakennettu Ympäristö 4/2018 -lehdessä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.