Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ehdotus osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi kannatettava – oman pääoman menettämisen rekisteröinnistä luopuminen heikentäisi velkojiensuojaa ja edistäisi epätervettä yritystoimintaa

Vahtera, Veikko

Artikkelit 22.1.2019, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Oikeusministeriö on asettanut 9.8.2018 lausunnolle esitysluonnoksen yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäisosakepääomavaatimuksesta luopumiseksi sekä siihen liittyviksi osakeyhtiölain muutoksiksi, jotka koskevat muun muassa osakepääoman maksamiseen liittyvien käytäntöjen keventämistä. Ehdotukset ovat pääosiltaan erittäin kannatettavia, ja ne vähentävät yritysten hallinnollista taakkaa. Myös muutamat lausuntopyynnössä optioina esitettävät lainsäädäntömuutokset olisi aiheellista toteuttaa samassa yhteydessä vähimmäisosakepääomavaatimuksen poistamisen kanssa. Tarkoituksenmukaisena ei voida kuitenkaan pitää ehdotusta oman pääoman negatiivisuudesta tehtävän ilmoitusvelvollisuuden poistamisesta ja siihen liittyvästä rekisterimerkinnästä luopumiseksi. Muutos mahdollistaisi yritystoiminnan harjoittamisen velkojien riskillä ilman, että velkojilla olisi mahdollisuus saada tästä tietoa. Tällaista yritystoiminnan riskien ulkoistamista ei voi pitää kannatettavana corporate governance -järjestelmän toimivuuden kannalta. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.