Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Työntekijän käsite käytäessä yhteistoimintaneuvotteluja kollektiivisissa irtisanomistilanteissa

Saarinen, Mauri

Artikkelit 19.12.2018, Oikeustapauskommentti
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.12.2018

Tiivistelmä

Kirjoittaja käsittelee artikkelissa joukkovähentämisdirektiiviä ja eritoten sitä, onko yrityksen johtoon kuuluvia henkilöitä ja oppisopimussuhteessa olevia henkilöitä pidettävä yrityksen työntekijöinä arvioitaessa tuleeko joukkovähentämisdirektiivi sovellettavaksi irtisanomistilanteessa. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisussa C-229/14 tuomioistuin katsoi, että yrityksen johtoon kuuluva henkilöä, joka hoitaa tehtäväänsä yhtiön jonkun toisen elimen johdon ja valvonnan alaisena ja joka saa työstään vastikkeeksi palkkaa ja jolla ei ole osuuksia kyseisessä yhtiössä on pidettävä yhtiön työntekijänä. Oppisopimusuhteessa olevan osalta Euroopan unionin tuomioistuin viittasi vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan työntekijän käsite ulottuu myös henkilöihin, jotka suorittavat ammattiin valmistavia harjoittelu- ja oppisopimusjaksoja. Tapausselostuksen jälkeen käsitellään suomalaista oikeuskäytäntöä työntekijän käsitteen ja yhteistoimintalain sovellettavuuden kannalta sekä tuomion mahdollisia heijastusvaikutuksia Suomen yhteistoimintalain tulkintaan. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2018/44

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.