Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä artikkelia voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.

Yhtiölainan käsitteestä ja yhtiölainasta suoritettavasta varainsiirtoverosta kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden kaupassa

Vesikansa, Heikki – Pälve, Matleena

Artikkelit , Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 17.9.2018

Tiivistelmä

Arvopaperin luovutuksesta maksettavan varainsiirtoveron perusteena oli ennen 1.1.2013 voimaantulleita muutoksia pelkästään sopimuksen mukainen kauppahinta. Hallituksen esityksessä 125/2012 varainsiirtoverolain muuttamisesta varainsiirtoverolakiin (931/1996, ”VSVL”) ehdotettiin tältä osin kuitenkin merkittäviä muutoksia. Muutokset kohdistuvat tarkoituksenmukaisesti ennen kaikkea kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksiin. Yksi merkittävimmistä veron laskentaperustetta muuttaneista uusista säännöksistä on VSVL 20 §:n 4 momentti. Tässä artikkelissa käydään läpi VSVL 20 §:n 4 momentin tulkintaa, toisin sanoen säännöksessä tarkoitetun yhtiölainan määritelmää ja siitä suoritettavaa varainsiirtoveroa kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden kaupassa. Asiaa valotetaan myös käymällä läpi viimeaikaista hallinto-oikeustason oikeuskäytäntöä, jossa on tullut pohdittavaksi, mitä säännöksen sanamuodon ja lain esitöiden perusteella varainsiirtoveron perusteeseen kuuluvalla yhtiölainalla tarkoitetaan. Oikeuskäytännössä esiin ovat nousseet erilaisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutukset, joiden yhteydessä yhtiön pankkilaina on joko maksettu pois tai vaihtoehtoisesti uudelleenrahoitettu ostajan antamalla rahoituksella. Näistä tilanteista on syntynyt tulkintaongelmia verovelvollisen ja Verohallinnon välillä siitä, minkälaisella yhtiöllä voi yleensäkään olla VSVL 20 §:n 4 momentissa tarkoitettua osakkeisiin kohdistuvaa yhtiölainaa, joka osakkaalla on silloin oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle. Toistaiseksi asiaan on tarjonnut tulkinta apua Helsingin hallinto-oikeus, mutta sen päätökset eivät vielä ole lainvoimaisia. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2018/30

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.