Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Potilaslain muistutusmenettely – empiirinen tutkimus muistutuksiin annetuista vastauksista hyvän hallinnon kontekstissa

Kinnunen, Jutta

Artikkelit 14.9.2018, Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 14.9.2018

Tiivistelmä

Terveydenhuollon valvonnassa painopistettä on siirretty ennakolliseen, toimintayksiköiden tekemään omavalvontaan, ja sote-uudistuksessa tavoitteena on entisestään lisätä omavalvonnan osuutta. Muistutusten käsittelyn asianmukainen menettelytapa on tärkeä osa toimintayksiköiden omavalvontaa. Muistutusmenettelystä on vain vähän tutkittua tietoa. Terveydenhuollon viranomaisvalvonnassa toimintayksiköiden muistutuskäytännöissä on ilmennyt ongelmia, kuten vastaamattomuus tai vastauksen puutteelliset perustelut. Epäasianmukaiset käytännöt voivat merkittävästi vaarantaa potilaan oikeusturvaa. Artikkelissa muistutusmenettelyä tarkastellaan hyvän hallinnon kontekstissa. Tutkimuksen empiirisenä aineistona on 186 potilasmuistutusta, joihin annettuja vastauksia analysoidaan sisällönanalyysillä. Toteutuvatko muistutusmenettelyssä hyvän hallinnon perusteet? Tutkimusaineiston analyysin perusteella saadut tulokset ovat varsin positiivisia. Hyvän kielenkäytön vaatimus pääosin toteutuu vastauksissa. Yli 70 % vastauksista on annettu alle kuukaudessa. Toisaalta aineistossa on keskeneräisiä muistutuksia, joissa tutkimushetkellä on vastausviivettä 3–10 kuukautta. Vastauksia perustellaan lääketieteellisillä sekä oikeudellisilla perusteluilla. Vaikka muistutuksessa esitettyä asiaa ei aina todeta tai myönnetä tapahtuneen, potilaan omaan kokemukseen perustuvaa mielipahaa kuitenkin pahoitellaan. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2018/29

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.