Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Urakoitsijan korvausvastuu viivästyssakon määräytymisajan jälkeisestä viivästyksestä (Helsingin hovioikeus, 1.2.2018 nro 138)

Ryynänen, Juha

Artikkelit 5.9.2018, Oikeustapauskommentti
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.9.2018

Tiivistelmä

Tapauksessa HelHO 1.2.2018 nro 138; S 16/2758 oli keskeisiltä osin kysymys siitä, onko tilaajalla Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisen viivästyssakon lisäksi oikeus saada urakoitsijalta vahingonkorvausta urakan viivästyksen johdosta viivästyssakon määräytymisajan jälkeiseltä ajalta tilanteessa, jossa tilaaja ei ollut väittänyt, että urakoitsija olisi aiheuttanut viivästyksen tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

Oikeudellisesti asiassa oli tarkkaan ottaen kysymys siitä, miten YSE 18 §:ää ja 25 § 3 momenttia oli tulkittava. Näiden sopimusmääräysten suhdetta toisiinsa on pohdittu oikeuskirjallisuudessa useaan otteeseen. Yleiset tuomioistuimet ovat tiettävästi ottaneet kantaa näiden sopimusmääräysten suhteeseen kerran, Oulun käräjäoikeuden ratkaisussa. Sama tulkintakysymys on tiettävästi lisäksi ollut välimiesoikeuden ratkaistavana kymmenkunta vuotta sitten. Aikaisemmissa ratkaisuissa katsottiin, että tilaajalla ei ollut oikeutta vahingonkorvaukseen viivästyssakon määräytymisajan jälkeiseltä ajalta, kun urakoitsijan ei ollut katsottu aiheuttaneen viivästystä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella. Helsingin hovioikeuden tuomio 1.2.2018 päätyi YSE:n tulkinnan osalta samaan lopputulokseen edellä viitattujen aikaisempien ratkaisujen kanssa.

Helsingin hovioikeuden mukaan YSE 1998:aa on tulkittava ensisijaisesti yksittäisten sopimusmääräysten sanamuodon mukaisesti ja, mikäli asia ei ole ratkaistavissa yksinomaan sanamuodon perusteella, viivästyssakkoa koskevien sopimusmääräysten tulkinnassa tulee painottaa tulkintaa, joka tukee YSE-ehtojen selkeyttä ja viivästystilanteeseen liittyvien riskien ennakoitavuutta. YSE 25 § 3 momenttia voidaan pitää selventävänä viittauksena 18 §:ään. YSE 18 §:n mukainen viivästyssakko on tarkoitettu ainoaksi seuraamukseksi osapuolten välillä silloin, kun urakoitsija ei ollut aiheuttanut viivästystä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2018/26

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.