Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO 2018:10 – Asemakaavan muutos – Teollisuuslaitos – Vaikutusten arviointi – Kohtuuttomuus

Wähä, Susanna

Artikkelit 2.7.2018, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Kirjoittaja käsittelee tapausta KHO 2018:10. Tapauksessa asemakaavan tarkoituksena oli mahdollistaa uuden biotuotetehtaan rakentaminen noin yhdeksän kilometrin etäisyydelle kaupungin keskustasta ja vesistön rannalle. KHO katsoi, että asemakaavaa laadittaessa tehdyt selvitykset olivat riittävän yksityiskohtaisia ja kattavia, jotta voitiin varmistua siitä, että alueen käyttämisestä kaavassa osoitettuun tarkoitukseen ei ennalta arvioiden aiheutunut sellaisia haittavaikutuksia, joita olisi ollut pidettävä terveellisen elinympäristön luomista tai luonnonympäristön vaalimista koskevien asemakaavan sisältövaatimusten vastaisena. KHO katsoi myös, ettei tehtaan toiminnoista aiheutunut sellaista elinympäristön laadun merkityksellistä heikentymistä, joka ei olisi ollut perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen tai sellaisia kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen käyttöä rajoittavia vaikutuksia, joista olisi voitu katsoa aiheutuvan maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 3 momentissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin RY Rakennettu Ympäristö -lehdessä 2/2018.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.