Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Poliisimiesten kokemuksia hallinto- ja rikosprosessista

Rikander, Henri

Artikkelit 8.6.2018, Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Poliisille on annettu merkittävää yhteiskunnallista valtaa suhteessa kansalaisiin, ja yhteiskuntajärjestyksemme edellyttää, että poliisimiehet käyttävät tätä valtaa vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. Tästä syystä poliisin virkatoimen kohteeksi joutuneen henkilön oikeusturva edellyttää, että niin halutessaan hänellä on jälkikäteen mahdollisuus saattaa asia tutkittavaksi. Poliisimiehen toimien jälkikäteiselle tarkastelulle on olemassa sekä kohteeksi joutuneen että yhteiskunnan intressit, jotka saattavat olla ristiriidassa poliisimiehen intressien kanssa. Kyse on siitä, missä määrin poliisimies joutuu tekemään selkoa "omassa asiassaan", ja onko mahdollista, että selvitystä antaessaan hän toimii oikeuksiensa vastaisesti. Vuonna 2008 oikeuskanslerille annetuissa selvityksissä korostettiin epäiltynä olleiden poliisimiesten olleen varsin kokeneita poliisimiehiä, ja siksi heidän katsottiin olevan hyvin tietoisia omista oikeuksistaan esitutkinnassa.

Tutkimuksessa tarkastellaan poliisimiesten kokemuksia sekä kanteluiden tai rikostutkinnan kohteeksi joutumisesta että osallistumisesta rikosprosessiin niin asianosaisroolissa kuin myös todistajana. Tutkimusta varten haastateltiin 19 poliisimiestä, jotka haastatteluhetkellä olivat virkasuhteessa Sisä-Suomen poliisilaitoksessa. Tutkimukseen osallistuneiden poliisimiesten kokemuspohja kattoi yhteensä liki kaksisataa tuomioistuinkäsittelyä. Kanteluihin ja esiselvityksiin haastatellut olivat yhteensä vastanneet liki kuusikymmentä kertaa.

Keskeiset havainnot ovat, että yksittäiseen poliisimieheen kohdistuneet kantelut koettiin henkilökohtaisesti ja katsottiin, että kanteluiden tutkinta aloitettiin liian herkästi. Esitutkintalain mukainen esiselvitys nähtiin hyvänä prosessiekonomisena työkaluna, joka vähentää turhia tutkintatoimenpiteitä. Esiselvityksen antamiseen suhtauduttiin kuitenkin ristiriitaisesti, sillä haastatellut tunnistivat mahdollisuuden saattaa itsensä syytteen vaaraan. Yli puolet haastatelluista koki käräjäoikeudessa todistamisen työtehtäviin kuuluvana, mutta heidän näkökulmastaan turhana. Tutkimukseen osallistuneet poliisit saattoivat nähdä oman todistajanroolinsa vähäisenä tai jopa merkityksettömänä. Asianomistajana olleet haastatellut eivät olleet tyytyväisiä kohteluunsa tuomioistuimessa. Tämä ilmeni erityisesti korvausvaatimuksen yksilöinnissä. Tyytymättömyyttä aiheutti myös haastatellun odotuksiin nähden tekijälle langetetut liian lievät tuomiot. Avustajan käyttäminen sekä esitutkinnassa että tuomioistuimessa oli vähäistä. Poliisimies ei ole lainopillinen asiantuntija omassa prosessissaan, vaan kuin kuka tahansa muu hallinto- tai rikosprosessiin osallistuva, joka tarvitsisi lainopillista apua omien oikeuksiensa turvaamiseksi.

(Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2018/17

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.