Joukko-osa-aikaistamisesta

Paanetoja, Jaana

Artikkelit 9.3.2018, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 9.3.2018

Tiivistelmä

Kesällä ja alkusyksystä 2017 uutisoitiin tapahtumista, joissa kokoaikaisia saman oppiaineen lukion opettajien eli lehtoreiden virkoja oli muutettu päätoimiseksi tuntiopettajuudeksi. Muutoksen myötä opettajilla oli yhtä ”täydet tunnit”, mutta heidän statuksensa oli vaihtunut lehtorista osa-aikaiseksi tuntiopettajaksi. Asianomainen kuntayhtymä peruutti sittemmin päätöksensä. Tapahtuman kuvaus herättää kuitenkin usean mielenkiintoisen juridisen kysymyksen. Mistä oikeudellisesti on kysymys, jos useammasta saman oppiaineen lehtorista tuleekin työnantajan yksipuolisella päätöksellä päätoimisia tuntiopettajia? Millä perusteella tällainen muutos voisi olla mahdollinen työsuhteessa, entä miten sitä olisi arvioitava virkasuhteessa? (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2018/8