Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden rikosoikeudellinen asema – empiirinen analyysi vartijoiden ja järjestyksenvalvojien kokemasta ja tekemästä väkivallasta

Paasonen, Jyri – Aaltonen, Mikko – Hamari, Antti

Artikkelit 8.2.2018, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 8.2.2018

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan yksityisen turvallisuusalan toimijoiden rikosoikeudellista asemaa sekä työtehtävissä koetun ja tehdyn väkivallan määrää ja piirteitä empiirisen analyysin kautta. Tutkimuksen aluksi tarkastellaan rikosoikeudellista virkavastuuta ja suojaa. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi vartijoiden ja järjestyksenvalvojien esiintyvyyttä ja roolia rikosprosessissa, keskittyen tässä vaiheessa poliisin tietoon tulleisiin väkivaltarikoksiin, joissa yksityisen turvallisuusalan toimijat, lähinnä vartijat ja järjestyksenvalvojat, ovat olleet joko asianomistajina tai rikoksesta epäiltyinä. Tällaisen rikollisuuden määrästä ja kehityksestä ei ole ollut Suomessa tarkkaa tietoa. Lopuksi esitetään johtopäätöksiä ja eräitä jatkotutkimustarpeita. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2018/2