Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu Edilex-sarja 2018/1

Veron kiertämistä (VML 28 §) koskevan vaatimuksen suhde kanteenmuutoskieltoon ja kiinteistösijoitustoiminnan korkomenojen vähennyskelpoisuus – kommentti tapauksen KHO 2017:128 prejudisiaalisesta arvosta

Laapas, Mikko – Shumskaya, Anna

23.1.2018, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 11.8.2017 vuosikirjaratkaisun (KHO 2017:128), joka keskittyi pääasiassa prosessuaaliseen kysymykseen siitä, muuttuiko valituksenalainen asia kanteenmuutoskiellon vastaisesti toiseksi tilanteessa, jossa verotusmenettelystä annetun lain (VML) 28 §:ää vaadittiin sovellettavaksi ensi kerran vasta hallinto-oikeudelle osoitetussa vastineessa. Tapauksessa oli lisäksi kysymys VML 28 §:n soveltamisedellytysten arvioinnista. Varsinaisena aineellisoikeudellisena pääasiana oli rajoitetusti verovelvollisen yhtiön korkomenojen vähennyskelpoisuus. Artikkeli tarkastelee KHO:n ratkaisun a) prosessioikeudellista sekä b) aineellisoikeudellista (korkomenojen vähennyskelpoisuus) merkitystä. Lisäksi c) tarkastelun kohteena on prejudikaatin oikeuslähdeopillinen asema ja ratkaisun vaikutus oikeustilaan. Tällöin analyysin kohteena on erikseen yhtäältä tapauksen prosessioikeudellinen puoli ja toisaalta aineellisoikeudellinen ratkaisu. Artikkelissa nousee esiin muun muassa mielenkiintoinen kysymys siitä, mikä on ratkaisun aineellisoikeudellisen osan merkitys prejudikaattina. Vaikka pääasiaratkaisu sinänsä on merkittävä, ei KHO ole juurikaan perustellut päätöksensä aineellisoikeudellista puolta, eikä se toisaalta ole nostanut aineellisoikeudellista kysymystä ylipäänsä vuosikirjaratkaisun tiivistelmään. (Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.