Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Laillisuusvalvonnan tuloksellisuudesta – Seurantatutkimus Eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnasta

Keinänen, Anssi – Vuorela, Miikka

Artikkelit 11.1.2018, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 11.1.2018

Tiivistelmä

Kirjoituksessa arvioidaan, miten oikeusasiamiehen toiminta ja toimintaan vaikuttavat tekijät ovat muuttuneet vuoden 2006 jälkeen. Onko kanteluiden määrä säilynyt samanlaisena vai jatkanut kasvuaan vuoden 2006 tilanteesta, ja miten oikeusasiamies on kyennyt vastaamaan kanteluihin? Onko toimintaa pystytty tehostamaan, onko resursseja lisätty vai ovatko oikeusasiamiehen toiminnan vaikutukset oikeusturvaan heikentyneet kanteluiden käsittelyn pitkittyessä? Kuinka hyvin oikeusasiamies on pystynyt omalla aktiivisella toiminnallaan puuttumaan viranomaistoiminnan epäkohtiin, vai onko kanteluiden ratkaiseminen heikentänyt oikeusasiamiehen mahdollisuuksia toimia aktiivisena valvojana? Kirjoituksessa käydään aluksi läpi viranomaistoiminnan vaikutusten arvioinnin tarvetta ja oikeusasiamiesinstituution oikeudellista asemaa. Sen jälkeen esitetään vuoden 2007 vaikuttavuustutkimuksen keskeiset havainnot ja tulokset, minkä jälkeen siirrytään oikeusasiamiehen toiminnan empiiriseen tarkasteluun toimintakertomuksista kerättyjen tietojen perusteella. Selvityksessä esille nousseita havaintoja ja niiden pohjalta herännyt keskustelu kootaan yhteen johtopäätösluvussa. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.