Kotia ei pidetty etätyötä tekevän henkilön varsinaisena työpaikkana – KHO 2017:178

Nykänen, Pekka

Artikkelit 1.12.2017, Oikeustapauskommentti
Alkuperäinen julkaisupäivä: 1.12.2017

Tiivistelmä

Etätyötä tehneen henkilön kotia ei pidetty varsinaisena työpaikkana, kun hän työskenteli enintään yhden päivän viikossa työnantajan toimipisteessä. Varsinaisena työpaikkana pidettiin kyseistä työn-antajan toimipistettä. Ratkaisun perusteella kynnys sille, että etätyötä tekevän henkilön kodista muodostuisi hänen varsinainen työpaikansa, on varsin korkealla. (Edilex-toimitus)