Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kansirakentamishankkeiden toteutus ja vakuuskäyttö kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen kynnyksellä

Järvinen, Sami

Artikkelit , Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.12.2017

Tiivistelmä

Kaupungistumisen kiihtymisen myötä harvaan asutussa Suomessakin on syntynyt entistä suurempaa painetta tehostaa keskusta-alueiden rakentamista siten, että maanpinnan tason lisäksi hyödynnetään maanalaista tilaa ja toisaalta olemassa olevien rakennusten ja väylien yläpuolella olevaa tilaa. Kolmiulotteisen rakentamisen painopiste on kohdistunut aikaisemmin erityisesti keskustojen ostoskeskuksiin ja parkkitaloihin. Nyttemmin merkittävään rooliin on nousemassa tie- ja rata-alueiden kattaminen muullakin kuin siltarakentamisella eli niin sanottu kansirakentaminen. Väylien päälle suunnitellaan ja rakennetaan asuntoja, liiketilaa, sairaaloita ja vapaa-ajan palveluita.

Kolmiulotteisesta rakentamisesta syntyy uudenlaisia haasteita sekä kiinteistöjärjestelmällemme että kiinteistövakuuksien järjestelylle, sillä kiinteistöjärjestelmämme lähtökohta on kaksiulotteinen peruskiinteistö. Kiinteistön omistaja omistaa lähtökohtaisesti sen ala- ja yläpuolisen alueen, eikä sitä voida muodostaa rekisterikiinteistöksi tai kirjata sille omaa omistustietoa. Kolmiulotteisia hankkeita on toteutettu nykyisen sääntelyn puitteissa erilaisilla sopimusperusteisilla järjestelyillä.

Artikkelissa tarkastellaan erityisesti kansirakentamisen eli väylien päälle rakentamisen näkökulmasta niitä juridisia työkaluja, joilla rakennuspaikkojen omistus tai niiden hallinta voidaan järjestää hankkeiden toteuttamisen edellyttämällä tavalla tilanteissa, joissa rakennettavan kiinteistön alueelle tulee useita toimijoita, jotka kaikki tarvitsevat tiettyyn rekisterikiinteistön kolmiulotteisesti määriteltävään osaan rakentamisen, toimintansa sekä kiinteistövakuuksien käytön mahdollistavan hallinnan.

Artikkelissa tarkastellaan myös lyhyesti kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen lainvalmistelun nykytilannetta ja hallituksen esitysluonnoksen muutosehdotuksia sekä niistä esitettyjä lausuntoja. Tavoitteena on peilata luonnoksessa ja lausunnoissa esitettyä näkemystä käytännön projektien toteutus- ja rahoituskysymyksistä ja täydentää sitä tarpeen mukaan erityisesti kansihankkeiden osalta. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2017/47

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.