Hallintolainkäytön ennakkopäätösjärjestelmä

Launiala, Mika

Artikkelit 31.10.2017, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 31.10.2017

Tiivistelmä

Ennakkopäätösjärjestelmä (prejudikatuuri) on oikeusjärjestelmän toiminnallinen osa. Sen tehtävänä on omalta osaltaan tuottaa normeja – tarkemmin sanottuna prejudikaattinormeja – oikeusjärjestyksen muodostamaan normikokonaisuuteen. Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä prejudikatuuri ensisijaisesti täydentää säädännäistä oikeutta ja ohjaa sen tulkintaa, mutta esimerkiksi sääntelemättömiä tilanteita ratkaistaessa sillä on selvästi myös oikeutta luova merkitys. Artikkelin tehtävänä on esittää hallintolainkäytön ennakkopäätösjärjestelmän keskeiset käsitteet ja toiminnan perusperiaatteet. Vaikka käsittelyn kohteena on hallintolainkäytön prejudikatuuri, niin artikkelissa esitetyt kannanotot pätevät mutatis mutandis myös siviili- ja rikosprosessissa. Edellä mainittu prosessilajien välinen yhteys toimii myös vice versa, joten artikkelissa käytetään lähteistönä siviili- ja rikosprosessioikeudellista kirjallisuutta siitä huolimatta, että fokus on hallintolainkäytössä. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2017/44