Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä

Määttä, Kalle

Artikkelit , Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 20.10.2017

Tiivistelmä

Artikkelissa analysoidaan elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain (1062/1993, YrittäjänsuojaL) sisältöä. Analyysi on tehtävissä verraten kiteytetysti, koska laissa on voimaantulopykälän ohella vain kaksi pykälää. Mielenkiintoiseksi lain tekee oikeuspoliittisesti se, että sitä on sovellettu harvoin, vaikka laki on tullut voimaan jo vuoden 1994 alussa. Kirjoitusta varten on ollut käytettävissä vain yksi markkinatuomioistuimen ratkaisu ja kuusi markkinaoikeuden ratkaisua, joissa yrittäjänsuojalakia on kosketeltu. Artikkelissa ei kuitenkaan keskitytä oikeuspoliittisiin kysymyksiin, vaan lainsäädännön esille nostamiin lainopillisiin ongelmakohtiin. Minkälaiset sopimusehdot kuuluvat yleensä ottaen yrittäjänsuojalain soveltamisalaan? Miten elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain rajat vedetään muun muassa oikeustoimilakiin (228/29), kilpailulakiin (948/2011) ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin (1061/1978)? Millä edellytyksin sopimusehdon voidaan katsoa olevan kohtuuton? (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2017/42

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.