Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oikeustieteen opetus opiskelijakyselyiden valossa

Ervasti, Kaijus – Aaltonen, Mikko

5.10.2017, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Oikeustieteen opetuksesta on käyty runsaasti keskustelua viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Oikeudellisen koulutuksen peruspiirteet ovat myös säilyneet pitkään suhteellisen muuttumattomina. Koulutusjärjestelmä on melko yhtenäinen ja kaikki oikeustieteen opiskelijat opiskelevat pääosin samoja oppiaineita kuten rikosoikeutta, prosessioikeutta, esine- ja velvoiteoikeutta, ympäristöoikeutta, vero-oikeutta ja valtiosääntöoikeutta. Tosin viime vuosina järjestelmässä on havaittavissa muutosta. Yhä enemmän on siirrytty oppiainepooleihin, ja uudenlaiset oikeudenalat kuten urheiluoikeus, lapsioikeus ja hyvinvointioikeus ovat vallanneet alaa. Samalla eri oikeustieteelliset koulutusyksiköt ovat valinneet erilaisia painopistealoja. Juristikoulutus on kuitenkin haluttu pitää yleistutkintona ja erikoistumiseen on suhtauduttu vieroksuvasti.

Tässä artikkelissa verrataan opetusta opiskelijoille tehtyjen kyselyiden avulla kaikissa oikeustieteellisissä koulutusyksiköissä Suomessa. Tavoitteena on yhtäältä tuottaa tietoa opetuksen (koetusta) laadusta Suomessa ja toisaalta kehittää mittareita opetuksen seuraamiseksi valtakunnallisesti. Samalla pyritään löytämään tekijöitä, jotka vaikuttavat opetuksen koettuun laatuun.

(Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.