Urkintarikos käyttötarkoituksen vastaisena tekona

Rantanen, Jenni

Artikkelit 13.9.2017, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kirjoitus pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten urkintatapauksia on tulkittu oikeuskäytännössä ja mitkä ovat urkintarikosten keskeisimmät piirteet. Artikkelissa nostetaan esille oikeuskäytännössä ilmenneitä urkintatekoihin liittyviä ongelmakohtia. Kirjoituksessa kerrotaan yleisesti, milloin henkilötietojen katsominen rekisteristä on urkintaa, käsitellään urkintarikosten tunnusmerkistöä kahden esimerkin, hovioikeuden "urkintatuomion" sekä Mika Myllylää koskevan urkinnan, kautta. Lisäksi kirjoituksessa pohditaan lokitietoje merkitystä urkintatekojen paljastumisessa sekä tarkastellaan velvollisuutta lokitietojen keräämiseen. Kirjoitus on osa viestintäoikeuden vuosikirjaa 2015. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Viestintäoikeuden vuosikirja 2015 s. 163–195