Sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden rajoituste oikeasuhtaisuuden arvioimisesta

Savola, Pekka

Artikkelit 13.9.2017, Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Kirjoituksessa tarkastellaan sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden rajoituksia ja rajoitusten oikeasuhtaisuutta erityisesti yksityisyyden suojan kannalta. Kirjoitus erityisesti selvittää EU-oikeudesta ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta perustuslain tulkinnalle ja suomalaiselle lainsäädännölle aiheutuvia reunaehtoja eli ikään kuin kansallista liikkumavaraa. Kysymyksenä on, mitä vaikutuksia viimeaikaisilla kansainvälisillä ratkaisuilla on rajoitusten oikeasuhtaisuuden arviointiin. Kirjoitus on osa Viestintäoikeuden vuosikirjaa 2015. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Viestintäoikeuden vuosikirja 2015 s. 50–89