Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Obiter dictum – Prejudikaatissa muutoin lausuttu

Launiala, Mika

Artikkelit , Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 6.9.2017

Tiivistelmä

Artikkelin aihe on obiter dictum. Obiter tarkoittaa sivumennen/samalla ja dictum puolestaan sanottua/lausuttua, jolloin obiter dictum tarkoittaa pääasian rinnalla esiin tuotua sivuhuomiota. Artikkelin tutkimusongelma on, mikä on obiter dictumin asema suomalaisessa prejudikatuurissa ja oikeuslähdeopissa. Tutkimusongelmaa tarkentavat tutkimuskysymykset ovat: 1) mikä on obiter, mikä osa tuomiosta on obiter ja miten obiter ja ratio eroavat toisistaan; 2) mikä on obiterin oikeuslähdeopillinen asema ja painoarvo; 3) lopuksi esitetään pro et contra -punnintaan perustuva arvio siitä, onko obiterin sisällyttäminen tuomioon ylimmän tuomioistuimen ohjaustehtävän näkökulmasta perusteltua sekä myös siitä, pitäisikö obiterin käyttämistä nykyisestä lisätä tai vähentää. Obiter käsitteen laajassa merkityksessä voi esiintyä kaikissa tuomioistuinratkaisuissa. Muissa ratkaisuissa kuin prejudikaateissa perustelut on tarkoitettu vain asianosaisille eikä niillä lähtökohtaisesti ole asianosaispiiriä laajempaa merkitystä, joten ne on suljettu artikkelin ulkopuolelle. Tarkastelu tapahtuu yksin korkeimman oikeuden prejudikatuurin näkökulmasta, mutta artikkelin kannanotot pätevät mutatis mutandis myös korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätösjärjestelmässä. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2017/37

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.