Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO:2017:33 – asemakaava – liito-orava – uusi liito-oravaselvitys

Wähä, Susanna

Artikkelit 11.8.2017, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Kirjoittaja käsittelee ratkaisua KHO:2017:33. Tapauksessa asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena oli osoittaa 64 lomarakennuspaikkaa olemassa oleville lomarakennuksille ja 150 uutta lomarakennuspaikka. Kaavahanketta varten oli tehty inventointeja liito-oravien reviireistä. Inventoinneissa ei ollut löydetty merkkejä liito-oravan esiintymisestä kaava-alueella. Valittajat katsoivat, että alueella esiintyvää liito-oravaa ei ollut otettu riittävästi huomioon. Valittajat olivat tältä osin vedonneet kaavan hyväksymisen jälkeen tehtyyn uuteen liito-oravaselvitykseen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että kielto hävittää ja heikentää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja oli voimassa suoraan lain nojalla ja se tuli sovellettavaksi myönnettäessä alueelle rakennus- tai muita lupia. KHO päätyi liito-oravan huomioon ottamisen osalta siihen, että liito-orava oli otettu asianmukaisesti huomioon kaavaratkaisussa, eikä kaavaratkaisua ollut pidettävä lainvastaisena asemakaavan sisältövaatimuksiin liittyvän luonnonympäristön ja siihen liittyvien erityisten arvojen huomioon ottamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. KHO hylkäsi valituksen. Kirjoitus on aikaisemmin julkaistu Rakennettu ympäristö -lehdessä 2/2017. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • RY Rakennettu ympäristö -lehti 2/2017

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.