KHO:2017:31 – asemakaava – selvitysten riittävyys – rakentamistehokkuus – yhdenvertaisuus

Wähä, Susanna

Artikkelit 11.8.2017, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Kirjoittaja käsittelee tapausta KHO:2017:31, joka koski asemakaavan muutosta. Muutoksella yleisten rakennusten korttelialueen (ALY) tontti oli osoitettu kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi (AP-12). Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tällaisen suppea-alaisen asemakaavan muutoksen yhteydessä oli sinänsä mahdollista osoittaa ympäröivään rakentamiseen nähden tehokkaampaa rakentamista, mikäli tämän tehokkaamman rakentamisen vaikutuksia oli selvitetty riittävän laaja-alaisesti ja sille oli maankäytölliset perusteet. Asemakaavan muutosta varten laadittujen selvitysten perusteella ei kuitenkaan ollut mahdollista arvioida, täyttikö asemakaava maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä tarkoitetut kaavan sisältövaatimukset tai perustuslain 6 §:n vaatimuksen maanomistajien yhdenvertaisesta kohtelusta. KHO kumosi hallinto-oikeuden ja kaupungin päätökset kyseessä olevan tontin osalta. Kirjoittajan mukaan huhtikuussa 2015 kaupunginvaltuustossa hyväksytty täydennysrakentamista mahdollistava kaavamuutos kaatui siis lähes kaksi vuotta myöhemmin kaupungin kaavaprosessin aikana tekemään menettelyvirheeseen, selvitysten riittämättömyyteen. Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Rakennettu ympäristö -lehdessä 2/2017. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • RY Rakennettu ympäristö -lehti 2/2017