KHO 30.12.2016 taltio 5649 – toimenpide- vai rakennuslupa – messuhalli – suunnittelutarveratkaisu – piha-alueen louhinta – asemapiirros

Jääskeläinen, Lauri

Artikkelit 11.8.2017, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Kirjoittaja käsittelee ratkaisua KHO 30.12.2016 taltio 5649. Tapauksessa rakennus- ja ympäristölautakunta oli hyväksynyt toimenpidelupahakemuksen muutoksena pressuhallin sijainnin ja piha-alueen muodostumisen osalta. Samalla myönnettiin lupa vakuutta vastaan aloittaa työt ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Turun hallinto-oikeus hylkäsi (27.11.2015) valituksen. Ottaen huomioon pressuhallin melko vähäinen sijainnin muutos, sitä ei aiempaan sijaintiin verrattuna ole sijoitettu niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistöjen sopivaa rakentamista. Hallinto-oikeuden ratkaisu ei ollut yksimielinen.Korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin pääasian osalta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös kumottiin ja toimenpidelupahakemus hylättiin. KHO katsoi, että edellytyksiä toimenpideluvan hyväksymiselle ei ollut ollut. Kun lisäksi otetaan huomioon hallin koko, halliin sen koon johdosta kohdistuvat rakenteelliset vaatimukset sekä se, että halli on tarkoitettu pysyväksi, oli hallin rakentamisen KHO:n mukaan katsottava edellyttävän toimenpideluvan sijasta rakennuslupaa. Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Rakennettu ympäristö -lehdessa 2/2017. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • RY Rakennettu ympäristö -lehti 2/2017