Hankintalainsäädännöstä ja sitoutumiskammosta

Ukkola, Markus

Artikkelit 13.6.2017, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 13.6.2017

Tiivistelmä

Taloustieteen Nobel-voittaja Thomas Schelling nousi kuuluisuuteen peliteoriaa koskeneella teoksellaan ”The Strategy of Conflict”, jossa hän määrittelee sitoutumisen kahden osapuolen välisissä neuvotteluissa. Hän jakaa sitoutumisen yhtäältä sen tavanomaiseen muotoon sekä toisaalta sitoutumiseen uhkauksen muodossa. Taloustieteilijä Jack Hirschleifer on jatkojalostanut Schellingin jaottelua erilaisista sitoutumisen tavoista. Artikkelissa tarkastellaan, mitä merkitystä tällä peliteoreettisella sitoutumisella on julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa ja näitä ohjaavassa lainsäädännössä. Artikkelissa selvitetään, missä määrin uusi hankintalainsäädäntö estää hankintayksiköiden sitoutumiskammoa ja missä määrin hankintayksiköt voivat jättää auki erilaisia vaihtoehtoja hankintamenettelyn aikana. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2017/26