Näkymiä jätteenpolton tulevaisuuteen – kommentteja komission tiedonannosta jätteenpolton asemasta kiertotaloudessa

Turunen, Topi

Artikkelit 11.5.2017, Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 11.5.2017

Tiivistelmä

Tekstissä kuvataan komission tiedonannon näkemystä jätteenpolton tulevaisuudesta antaen sille kontekstia ympäröivästä oikeusjärjestelmästä, kiertotalouden trendistä sekä käytännön lähtökohdista. Lisäksi tekstissä kartoitetaan ongelmakohtia, jotka voivat aktualisoitua lyhyehkössä tiedonannossa esitettyjen tulevaisuuden jätteenpolton lähtökohtien toteutuksessa. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2017/20