Työnantajan oikeus irtisanoa islaminuskoinen työntekijä, joka kiellosta huolimatta käyttää huivia työpaikalla – Tapaukset Achbita C-157/15 ja Bougnaoui C-188/15

Saarinen, Mauri

Artikkelit 20.4.2017, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 20.4.2017

Tiivistelmä

Unionin tuomioistuin (EUT) antoi 14.3.2017 kaksi tuomiota, jotka molemmat koskevat yksityisen työnantajan oikeutta kieltää islaminuskoista työntekijää käyttämästä huivia työpaikalla. Tapaukset Achbita ja Bougnaoui herättivät ympäri Eurooppaa laajaa huomiota heti tuomioiden antamisen jälkeen. Asiaa käsiteltiin esimerkiksi Saksan ja Ranskan pääuutislähetyksissä ja tärkeimmissä sanomalehdissä. Suomessa asiaa käsiteltiin ainakin TV1:n pääuutislähetyksessä ja Helsingin Sanomissa. EUT käsitteli molemmat ennakkoratkaisukysymykset yhdessä, koska tapauksia koskevat tosiasiat ovat sisällöltään pääpiirteissään samanlaisia. Lisäksi molemmat tapaukset koskevat yhdenvertaisuusdirektiivin säännösten tulkintaa. Tässä artikkelissa käsitelläänkin tapauksia rinnakkain siten, että ensin esitetään lyhyesti niitä koskevat tosiasiat ja sen jälkeen julkisasiamiesten ratkaisuehdotukset. Artikkelin pääjakso koskee EUT:n tuomioita. Lopuksi tehdään yhteenveto ja esitetään tuomioiden mahdolliset heijastusvaikutukset Suomen yhdenvertaisuuslain tulkintaan. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2017/16