Yritysten sijoittautumisvapauden rajoittaminen kansallisella työsuhdeturvalainsäädännöllä – EUT:n ennakkoratkaisu Aget Iraklis C-201/15

Saarinen, Mauri

Artikkelit 31.3.2017, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 31.3.2017

Tiivistelmä

Kirjoituksessa käsitellään yrityksen sijoittautumisvapauden rajoittamista kansallisella työsuhdeturvalainsäädännöllä ja erityisesti EUT:n ennakkoratkaisua Aget Iraklis C-201/15. Tapauksessa oli kysymys siitä, voidaanko yrityksen oikeutta perustaa sivuliike tai tytäryhtiö toiseen jäsenvaltioon rajoittaa siten, että sijoittautumismaan työsuhdeturvalainsäädäntö käytännössä estää yrityksen mahdollisuuden päättää henkilöstömäärän muuttamisesta sijoittautumisvaltiossa. Tapaus koskee SEUT 49 artiklan ja joukkovähentämisdirektiivin (98/59/EY) tulkintaa. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2017/15