Näkökohtia työkokeilusäännöksistä – erityisesti rekrytointikokeilusta

Koskinen, Seppo – Ullakonoja, Vesa

Artikkelit 16.3.2017, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 16.3.2017

Tiivistelmä

Työkokeilu on työttömyysturvalaissa tarkoitettu työllistymistä edistävä palvelu, jonka ajalta työkokeiluun osallistuvalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Työttömyysetuutta voidaan maksaa työkokeilun ajalta, vaikka työnhakijalla ei työttömänä ollessaan ole oikeutta työttömyysetuuteen omavastuuajan, odotusajan, korvauksettoman määräajan, työssäolovelvoitteen, ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen liittyvän rajoituksen tai työmarkkinatuen tarveharkinnan vuoksi. Jos työkokeilusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voidaan työkokeilun ajalta maksaa työttömyysetuus korotettuna. Työttömyysetuutta ei makseta palvelusta poissaolopäiviltä, ellei poissaololle ole työttömyysturvalaissa säädettyä hyväksyttävää syytä. Työkokeilun osallistumispäiviltä maksetaan lähtökohtaisesti kulukorvausta. Alle 25-vuotiaiden ammatillista koulutusta vailla olevien nuorten oikeus kulukorvaukseen on rajoitettu. Kirjoituksessa esitellään ja arvioidaan erityisesti uusia rekrytointikokeilua koskevia säännöksiä ja esitellään työkokeilua yleisesti. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2017/12