Pysäköintitoiminnan arvonlisäverokohtelu

Määttä, Kalle

Artikkelit 14.3.2017, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 14.3.2017

Tiivistelmä

Kirjoituksessa tarkastellaan pysäköintitoiminnan arvonlisäverokohtelua erityisesti oikeuskäytännön valossa. AVL 27.1 §:n mukaan veroa ei suoriteta kiinteistön myynnistä eikä maanvuokraoikeuden, huoneenvuokraoikeuden, rasiteoikeuden tai muun niihin verrattavan kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttamisesta. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus on toisaalta verollista tietyissä AVL 29 §:ssä luetelluissa tilanteissa, joissa hallinnollisia ja neutraalisuuteen liittyviä syitä verovapaudelle ei ole. Alkuperäisessä muodossaan AVL 29.1 §:n 5 kohdan mukaan veroa on suoritettava ”pysäköintitoiminnassa tapahtuvasta pysäköintipaikkojen luovuttamisesta”. Vuoden 2017 alussa lainkohtaa muutettiin siten, että veroa on suoritettava ”alueiden vuokrauksesta kulkuneuvojen paikoitusta varten”. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2017/11