Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KKO 2016:58 – Tuottamusopin katvealueilla

Rankinen, Juho

Artikkelit , Oikeustapauskommentti
Alkuperäinen julkaisupäivä: 9.11.2016

Tiivistelmä

Kirjoituksessa käsitellään korkeimman oikeuden tapausta 2016:58, joka koskee osakeyhtiön toiminnasta seuranneeseen ympäristön turmeltumiseen liittyvän rikosvastuun rajoja osakeyhtiössä toimineiden eri yksilöiden välillä. Tapauksen voidaan nähdä nostavan esiin tiettyjä ongelma- ja aukkokohtia nykyisissä rikosoikeudellista vastuunjakoa ja tuottamusta koskevissa opeissamme. Ennen kaikkea käsitellään tuottamusopillisia teemoja. Yhtiön sisäistä vastuunjakoa ja eri toimijoiden huolimattomuutta koskevat kysymykset kietoutuvat oikeudellisessa arvioinnissa monilta osin yhteen, mikä ei ylipäänsä ole lainkaan poikkeuksellista yleisten oppien kohdalla. Näin ollen tuottamusopillisia kysymyksenasetteluja ei ole mahdollista hahmottaa täysin irrallaan yhtiön sisäisestä vastuunjaosta. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.