Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Samtyckets betydelse i den digitala miljön

Enkvist, Joachim

Artikkelit , Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 26.10.2016

Tiivistelmä

Kravet på samtycke är i sig ingen ny rättslig företeelse. Samtyckeskonstellationen kan sägas utgöra ett grundläggande moment i den moderna kontraktsrätten. Ett centralt begrepp som används för att beskriva kontraktsrättens grundläggande väsen är rättshandling. Begreppet rättshandling har i sin tur beskrivits som en viljeförklaring/vilja att bli bunden på ett visst sätt. Viljeförklaringen kan uttryckas på olika sätt och vanligtvis gör man en uppdelning mellan uttryckliga, konkludenta och beteendebaserade viljeförklaringar. Syftet med föreliggande artikel är att behandla samtyckets betydelse i den digitala miljön. För att inte spränga ramarna för artikelns omfattning begränsas genomgången till två rättsområden. För det första kommer samtycke i samband med marknadsföring via nya digitala kommunikationskanaler att behandlas. Därefter behandlas samtyckets betydelse vid skyddet av personuppgifter i den digitala
miljön. Syftet är att utreda vad lagstiftningen inom de två ovan nämnda rättsområdena förutsätter beträffande samtycke.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Julkaistu aikaisemmin teoksessa Festskrift – Ämnesföreningen Stadga r.f. 1996–2016

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.