Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Edilex-sarja 2016/29

Lausunnoista saadun palautteen kirjaaminen lainvalmistelussa: toteutuuko lainvalmistelun avoimuus?

Keinänen, Anssi – Kemiläinen, Mika

3.10.2016, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Perustuslain 2 §:n mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Lisäksi perustuslain 14 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Lainsäädäntö nähdään yleensä keskeisenä keinona, kun yhteiskunnassa pyritään saavuttamaan jokin poliittinen tavoite. Tällöin yksilön kannalta keskeiseksi nousee mahdollisuus osallistua – yleensä sidosryhmien välityksellä, mutta myös suoraan – lainsäädännön valmisteluun kuulemisen kautta. Lausunnot ovat yksi kuulemisen muoto säädösvalmistelussa. Tutkimuksessa tarkastellaan lausuntojen huomioimista lopullisessa säädösehdotuksessa. Artikkelissa kuvataan ensinnäkin sitä, miten hallituksen esityksissä tuodaan esille lausunnonantajien lausunnot säädösehdotuksesta ja miten lausuntoihin reagoidaan. Lisäksi siinä analysoidaan, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka laajasti ja yksityiskohtaisesti lausunnonantajien näkemykset tuodaan esille hallituksen esityksessä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, kuinka yksityiskohtaisesti hallituksen esityksissä kuvataan lausuntojen huomioiminen lopullisessa säädösehdotuksessa ja onko kuvausten kohdalla olemassa ministeriökohtaisia eroja.

(Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.