Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Yleisessä edunvalvonnassa päämiehelle aiheutettujen vahinkojen hyvittäminen

Sarja, Mikko

Artikkelit , Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.8.2016

Tiivistelmä

Artikkeli käsittelee sitä, miten päämiehelle hyvitetään se, jos edunvalvontajärjestelmä ei ole turvannut hänen etuaan asianmukaisella tavalla. Vuosi 2015 oli ensimmäinen vuosi, jona yleistä edunvalvontaa koskevien korvausasioiden hallinnollinen käsittely on ollut keskitetysti Valtiokonttorin tehtävänä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella sitä, millaisia yleistä edunvalvontaa koskevia tapauksia se on käsitellyt korvausasioina ja millaisia yhtymäkohtia näillä tapauksilla on sellaisiin tapauksiin, joissa oikeusasiamies on päätynyt esittämään hyvitystä. Kyse on samalla siitä, vastaavatko laillisuusvalvonnallinen ja vahingonkorvausoikeudellinen hyvittäminen toisiaan. Artikkelissa tarkastellaan myös sitä, onko 1.1.2015 voimaan tullut laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta tuonut muutoksia oikeusasiamiehen hyvitystoimintaan. Myös se tulee tarkasteluun, onko yleisen edunvalvonnan järjestämisen tavalla (valtion viranomainen vai palveluntuottaja), vaikutusta korvausasioiden käsittelyyn ja hyvitysesityksiin. Artikkelin ulkopuolelle on rajattu tuomioistuinmenettelyssä käsiteltävät korvausasiat. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2016/22

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.