Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Korkojen vähennyskelpoisuus verosuunnittelun välineenä ja mahdollisuudet puuttua ilmiöön

Nykänen, Pekka

Artikkelit 30.6.2016, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan sitä, miten korkojen vähennysoikeutta käytetään hyväksi kansainvälisten konsernien verosuunnittelussa, miten tähän on Suomessa oikeuskäytännössä ja lainsäädännöllisin keinoin jo puututtu, mitä uutta BEPS-hanke ja EU:n veron kiertämistä ehkäisevä direktiivi voivat tuoda mukanaan ja millaisia muita keinoja lainsäätäjällä olisi torjua korkoihin liittyvästä verosuunnittelusta aiheutuvia ongelmia. Nykyisestä sääntelystä nostetaan esiin yleisen veron kiertämistä koskevan verotusmenettelystä annetun lain (VML) 28 §:n, siirtohinnoittelua koskevan VML 31 §:n ja korkojen vähennysoikeutta elinkeinotoiminnan tulolähteessä rajoittavan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 18a §:n merkitys korkoihin liittyvän verosuunnittelun hillitsemisessä. Erityisen huomion VML 28 §:n soveltamisessa saavat ajankohtaisuutensa vuoksi dept push down -järjestelyjä koskevat uudet ratkaisut KHO 2016:71 ja KHO 2016:72.

Käsiteltävien kysymysten taustaksi artikkelissa käsitellään lyhyesti myös verosuunnittelun ja veron kiertämisen käsitteitä. Tarkasteltavia kysymyksiä käsitellään Suomen verolainsäädännön näkökulmasta. Oman ja vieraan pääoman välimaastoon sijoittuviin hybridi-instrumentteihin liittyvät kysymykset rajataan tämän artikkelin ulkopuolelle.
(Edilex-toimitus)

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2016/14

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.