Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Edilex-sarja 2016/8

Siviiliprosessuaalisen erillistäytäntöönpanon funktioista ja periaatteista

Launiala, Mika

2.5.2016, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelin varsinainen tehtävänasettelu liittyy ulosoton funktioihin siviilioikeudellisena eksekuutiona ja ulosotto-oikeuden periaatteisiin. Artikkelissa määritellään siviiliprosessin funktioiden kautta ulosoton funktiot ja eritellään esimerkinomaisesti ulosottomenettelyssä noudatettavia periaatteita. Tämän jälkeen jatketaan kysymyksellä siitä, miten ulosoton funktioita ja ulosottomenettelyn periaatteita voidaan käyttää hyväksi lainopissa. Kuten yleisesti on tunnettua, lainopin tehtävänä on systematisointi ja tulkintasuositusten antaminen. Näin ollen voidaan ensin kysyä, miten funktioita ja periaatteita voidaan hyödyntää ulosotto-oikeuden lainopillisessa systematisoinnissa sekä toiseksi, miten funktioita ja periaatteita voidaan käyttää apuna ulosottoasiassa sovellettavan yksittäisen säännöksen tulkinnassa. Lopuksi kirjoituksessa tarkastellaan säännösten suhdetta periaatteisiin ja funktioihin elatusavun perintää koskevan ulosottokaaren 4 luvun 54 §:n avulla. Säännöksen soveltamista koskevat kannanotot ovat tulkintasuosituksia, jotka toivottavasti hyödyttävät myös käytännön lainkäyttöratkaisuja tekevää ulosottomiestä.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.