Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vero-oikeuden muutos tutkimuskohteena

Urpilainen, Matti

Artikkelit, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 21.3.2016

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkoituksena on kirjata ylös muutamia havaintoja vero-oikeuden tämänhetkisestä tutkimusympäristöstä ja siitä, millaisia lähestymistapoihin ja tutkimuskohteen hahmottamiseen liittyviä haasteita vero-oikeuden tutkijoilla saattaa jatkossa olla edessään. Kuten jäljempänä käy ilmi, vero-oikeuden muutos ymmärretään tässä artikkelissa
varsin laajassa merkityksessä. Vero-oikeuden muutoksella ei tarkoiteta pelkästään verolainsäädännön muuttumista, vaan tätä laajemmin vero-oikeudelliseen sääntelyyn liittyvän yhteiskunnallisen ja taloudellisen viitekehyksen muuttumista. Artikkelin johtoajatuksena on havainto siitä, että vero-oikeuden kannalta relevantissa sääntelyssä ja verotuksen poliittis-taloudellisessa viitekehyksessä tapahtuneet muutokset ovat johtaneet siihen, että eräiltä osin jo pelkästään tutkimusongelman hahmottamisesta on muodostunut oma, usein erittäin vaikeasti ratkaistava tulkintakysymyksensä. Voidaankin todeta, että kaikki ajankohtainen vero-oikeudellinen tutkimus on aina samalla myös vero-oikeuden muutoksen tutkimista. Seuraavassa tätä teemaa tarkastellaan juuri nyt erittäin ajankohtaisen, kansainvälisen vajaaverotuksen estämiseen tähtäävän OECD:n BEPS-hankkeen valossa. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Julkaistu aikaisemmin teoksessa Oikeuden ja talouden rajapinnassa – Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.