Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Välimiesmenettelyn kustannukset vähemmistöosakkeiden lunastusriidassa

Pönkä, Ville

Artikkelit, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 21.3.2016

Tiivistelmä

Osakeyhtiölain (624/2006, myöhemmin ”OYL”) 18:3.1:n mukaan lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on annettava välimiesten ratkaistavaksi, milloin kyse on OYL 18 luvun mukaisesta vähemmistöosakkeiden lunastamisesta. Lisäksi samaan säännökseen on viitattu sulautumiseen ja jakautumiseen liittyvissä
lunastuspykälissä (OYL 16:13.3 ja 17:13.3). Määräysvallan keskittymiseen sekä sulautumiseen ja jakautumiseen liittyvät lunastusriidat on siis ratkaistava niin sanotussa legaalisessa välimiesmenettelyssä, elleivät riidan osapuolet sovi muusta.

Tässä artikkelissa tarkastellaan välimiesmenettelyn kustannuksiin liittyviä oikeuskysymyksiä pitäen erityisesti silmällä kustannusten määrään vaikuttavia seikkoja (jakso 3) ja kustannusvastuun jakamista (jakso 4). Ennen näihin teemoihin syventymistä esitetään yleisiä huomioita tutkimuskohdetta koskevasta sääntelystä (jakso 2). Tutkimustulokset tiivistetään kirjoituksen lopussa viitenä väitteenä (jakso 5). Selvyyden vuoksi todettakoon, että kirjoitukselle asetetun sivumäärärajoituksen takia asianosaisten oikeudenkäyntikulut ja muut prosessiin liittyvät kulut rajautuvat tarkastelun ulkopuolelle. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Julkaistu aikaisemmin teoksessa Oikeuden ja talouden rajapinnassa – Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.