Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yritystoiminnan jatkaminen sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksenä

Ossa, Jaakko

Artikkelit, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 21.3.2016

Tiivistelmä

Verovelvollisen tulee täyttääkseen perintö- ja lahjaverolain (PerVL) 55 §:n soveltamisen edellytykset jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista tai muuta yritystoimintaa (PerVL 55.1 § 2 kohta). Sukupolvenvaihdoshuojennusten vaikeimmat tulkintaongelmat liittyvät juuri siihen, miten jatkamisvaatimusta tulkitaan. Yritystoiminnan jatkamisella tarkoitetaan
henkilökohtaista osallistumista yhtiön liiketoiminnan johtamiseen yrityksessä. Lahjoitustapauksissa luovutuksensaajan (lahjansaaja) tulee jatkaa yritystoimintaa välittömästi luovutuksen jälkeen. Perimystilanteissa edellytetään myös yritystoiminnan jatkamista, mutta ajallinen välittömyysvaatimus ei ole yhtä tiukka kuin lahjoitustilanteissa.

Artikkelissa tarkastellaan jatkamiskriteerin täyttymistä sekä maatilatalouden että osakeyhtiön näkökulmasta. Toiminimen ja henkilöyhtiön osalta tilanne on selkeä, sillä sekä toiminimen omistajuus että asema henkilöyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä merkitsee käytännössä aina sitä, että luovutuksensaajan katsotaan jatkavan yritystoimintaa PerVL 55 §:n tarkoittamalla tavalla. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Julkaistu aikaisemmin teoksessa Oikeuden ja talouden rajapinnassa – Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.