Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Jäljittely elinkeinotoiminnassa

Hoppu, Kari

Artikkelit , Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 21.3.2016

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa selvitetään, mihin seikkoihin on ratkaisutoiminnassa kiinnitetty huomiota arvioitaessa jäljittelyn lainmukaisuutta sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla (SopMenL). Arviointi suoritetaan markkinaoikeuden ja aikaisemman markkinatuomioistuimen ratkaisukäytännön nojalla. Myös liiketapalautakunta antaa ratkaisuja siitä, onko jäljittely hyvän liiketavan vastaista tai muuten sopimatonta. Liiketapalautakunta antaa myös lausuntoja siitä, onko jokin menettely Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjen vastaista.

Elinkeinonharjoittajalla on mahdollisuus suojata tekemiään keksintöjä, tuotteiden ulkomuotoa, pakkauksia ja tuotenimiä immateriaalioikeudellisen suojan antavan lainsäädännön nojalla. Nämä immateriaalioikeudelliset suojamuodot rajataan artikkelin ulkopuolelle. Artikkelissa käsitellään sen sijaan kysymystä, missä määrin jäljittely
voidaan kieltää silloin, kun tilanteessa ei ole olemassa immateriaalioikeudellista yksinoikeutta. Esitys on jäsennetty siten, että ensin selostetaan jäljittelyyn liittyvää normipohjaa. Sen jälkeen tarkastellaan fyysisiin tuotteisiin, tuotepakkauksiin ja palveluihin liittyvää jäljittelyä. Lopuksi käsitellään toisen maineen hyväksikäyttöä sekä hyödykkeen markkinointiin liittyvää jäljittelyä. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Julkaistu aikaisemmin teoksessa Oikeuden ja talouden rajapinnassa – Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.