Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Hyötykonfiskaatiosäännösten uudistamisehdotusten arviointia

Viljanen, Pekka

Artikkelit, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 3.3.2016

Tiivistelmä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa annettiin 3.4.2014. Oikeusministeriö asetti jo sitä ennen eli 10.2.2014 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella direktiivin implementoinnin edellyttämät muutokset menettämisseuraamuksia koskevaan kansalliseen lainsäädäntöömme. Lisäksi työryhmän tuli selvittää käännetyn todistustaakan käyttöön ottamista laajennetussa hyödyn menettämisessä ja valmistella sitä koskevat säännösehdotukset, jollei perustuslaista tai kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista taikka muusta sellaisesta syystä muuta johdu. Hallituksen esityksen muotoon laadittu työryhmän mietintö valmistui 20.1.2015.1 Oikeusministeriö pyysi mietinnöstä lausunnon muiden ohessa professori Matti Tolvaselta. Matti antoi 26.3.2015 päivätyn lausunnon, josta näkyy oivallisesti hänen monivuotiseen syyttäjäkokemukseensa perustuva käytännön ongelmatilanteiden tuntemus. Tämä kirjoitukseni perustuu kuitenkin omaan ministeriölle antamaani lausuntoon. (Edilex-toimitus)

    Lisätiedot
  • Julkaistu aikaisemmin teoksessa Oikeustieteiden moniottelija – Matti Tolvanen 60 vuotta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.