Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO 2015:116 Kunnallisasia - Maankäyttö ja rakentaminen - Kunnanvaltuusto - Asemakaavaehdotuksen hylkääminen - Valituskelpoisuus - Valitusoikeus

Wähä, Susanna

Artikkelit, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Tapauksessa oli kyse kunnan, Metsähallituksen ja wpd Finland Oy:n tekemästä maankäyttösopimuksesta, jonka mukaan kunta käynnisti asemakaavahankkeen, joka mahdollisti 10–15 tuulivoimalan rakentamisen Metsähallituksen hallinnassa olevalle valtionmaalle. Kaavaa laadittiin tavanomaiseen tapaan yhteistyössä kunnan kanssa, mutta päätöksentekovaiheessa kunta päätti jättää asemakaavan hyväksymättä. Kunta perusteli päätöstään muun muassa sillä, että Mielmukkavaaran asemakaavaehdotus sijoittuu maisemallisesti herkälle alueelle, jossa sijaitsee valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole säädetty muutoksenhausta päätöksestä, jolla kaavaa ei ole hyväksytty. KHO totesi päätöksessään, että Muonion kunnanvaltuuston päätöksellä on kuitenkin ratkaistu lopullisesti, ettei laadittua Mielmukkavaaran asemakaavaehdotusta hyväksytä. Kysymyksessä on siten valituskelpoinen valtuuston päätös, johon haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Yhtiön valitusoikeus asiassa puolestaan perustui olemassa olevaan maankäyttösopimukseen. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.