Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Kotipoliisitoiminta – asianomistajan mahdollisuudet rikoksesta epäillyn tunnistamiseen sosiaalisen median avulla

Forss, Marko

Artikkelit 25.11.2015, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kirjoituksessa käydään kattavasti läpi erilaisia seikkoja, jotka vaikuttavat asianomistajan laillisiin mahdollisuuksiin julkaista tietoja rikoksesta epäillystä sosiaalisessa mediassa tunnistamistarkoituksessa. Sosiaalinen media on mahdollistanut täysin uusia tapoja ratkoa rikoksia, mutta myös käydä yhteiskunnallista keskustelua laajapohjaisesti. Lainsäädännöllä on vaikeuksia pysyä teknisen kehityksen ja sosiaalisen median uusien palveluiden perässä, joka näkyy useiden eri rikosten kohdalla. Etenkin tapauksissa, joissa poliisi jättää asian tutkimatta tai ei ETL 4 luvun säännösten takia pysty julkaisemaan rikoksesta epäillyn tuntomerkkejä taikka kuvaa, voi asianomistajan ainoaksi vaihtoehdoksi jäädä julkaista saatavilla olevat tiedot itse. Kirjoituksen mukaan tällaisen asianomistajan julkaiseman tiedon tulee olla totuudenmukaista, eikä se voi olla salassapitosäännöksin suojattua tietoa. Jotta saatesanoilla ei loukattaisi rikoksesta epäillyn yksityisyyttä tai kunniaa, tulee viestin ottaa huomioon syyttömyysolettama ja saatesanojen tulla olla muutoinkin asiallisia. Asianomistaja ei myöskään voi julkaista tietojen joukossa tunnistamisen kannalta epäolennaisia tietoja henkilön yksityisyyteen liittyen. Jos kyseessä on tilanne, jossa esitutkintaviranomaisen on helppo selvittää tekijän henkilöllisyys ilman tietojen julkaisua, ei rikoksesta epäillyn tietoja pidä julkaista asian-omistajan toimesta. Jos ja kun rikoksesta epäilty on tunnistettu, ei rikoksesta epäillyn henkilötietoja tulisi asettaa esille, vaan mieluummin poistaa alkuperäinen päivitys ja toimittaa tiedot poliisille.
(Edilexin toimitus)

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2015/47

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.