Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Verotuksen jaksottamissäännöksiä on tulkittava niin, että vähennyskelpoisen menon vähentäminen ei tosiasiassa esty – KHO: 2014:149

Nieminen, Martti

Artikkelit , Oikeustapauskommentti
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.11.2014

Tiivistelmä

Kirjoittaja käsittelee tapausta KHO:2014:149. Tapauksessa asunto-osakeyhtiö aikoi rakennuttaa hallitsemalleen tontille asuinrakennuksen. Vuosina 1991 ja 1992 rakennuksen suunnittelusta aiheutui yhtiölle 212 098 euron kustannukset. Suunnittelukustannukset aktivoitiin yhtiön taseeseen.
Talon rakentamista ei kuitenkaan koskaan aloitettu ja yhtiölle myönnetty rakennuslupa raukesi vuonna 1999. Vuonna 2005 yhtiö haki tontille kaavamuutosta toisenlaisen hankkeen toteuttamiseksi. Samana vuonna yhtiö kirjasi vuosina 1991 ja 1992 syntyneet suunnittelukustannukset tilinpäätöksessään kuluksi ja vaati veroilmoituksellaan niiden vähentämistä vuoden 2005 verotuksessa.
Yhtiön vaatimusta kustannusten vähentämisestä ei vuoden 2005 verotusta toimitettaessa hyväksytty. Vaatimus suunnittelukustannusten vähentämisestä hylättiin myös verotuksen oikaisulautakunnassa ja edelleen hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden mukaan vuosina 1991 ja 1992 syntyneet suunnittelumenot olisi pitänyt poistaa EVL 24 §:n mukaisesti viimeistään verovuoden 2002 loppuun mennessä.
Korkein hallinto-oikeus päätyi ratkaisussaan toisenlaiseen lopputulokseen ja katsoi, että verovelvollisella oli oikeus vähentää suunnittelukustannukset verovuonna 2005. Perusteluissaan KHO totesi, että EVL:n jaksotussäännöksiin ei sisälly nimenomaista sääntöä suunnittelukustannusten vähentämisestä rakennushankkeen rauetessa. Siitä, ettei jonkin menoerän jaksottamisesta löydy selvää sääntöä verolaista, ei KHO:n mukaan kuitenkaan voi aiheutua luonteeltaan vähennyskelpoisen menon muuttumista vähennyskelvottomaksi, kun otetaan huomioon EVL:n yleinen lähtökohta tulonhankkimismenojen vähennyskelpoisuudesta. KHO:n mukaan suunnittelukulut voidaan kokonaisuudessaan poistaa EVL 41 §:stä ilmenevien periaatteiden mukaisesti sinä vuonna, jona on käynyt ilmeiseksi, ettei suunnitelmien mukaista rakennushanketta toteuteta eikä kustannuksiin liittyviä tulonodotuksia enää ole.
Se, milloin verotuksessa on katsottava rakennushankkeen jääneen lopullisesti toteutumatta, riippuu KHO:n mukaan kunkin asian olosuhteista. Vaatimusta vähennyksen tekemisestä ei KHO:n mukaan voida edellyttää esitettävän ennen kuin rakennushankkeen päättyminen on ollut selvästi todettavissa. Käsillä olevassa tapauksessa KHO katsoi, että rakennusluvan raukeaminen ei vielä sellaisenaan osoittanut rakennushankkeen jäävän lopullisesti toteutumatta. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.