Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Rikosoikeus ja rikollisuuden tutkimus

Tolvanen, Matti

Artikkelit , Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 30.3.2015

Tiivistelmä

Kirjoituksen tarkoituksena on kuvata ensinnäkin sitä, mistä eri näkökulmista rikollisuutta voidaan lähestyä. Rikollisuutta voidaan tarkastella ensinnäkin juristin näkökulmasta. Kyse on perinteisestä normatiivisesta (lainopin) näkökulmasta, jossa tutkimuksen kohteena ovat rikossäännökset ja oikeustapaukset. Tällainen lähestymistapa palvelee ennen kaikkea normeja käytännössä soveltavia poliiseja, syyttäjiä, tuomareita ja asianajajia. Rikollisuutta voidaan kuitenkin tutkia myös empiirisesti. Tällöin on kysymys muun muassa siitä, onko rikollisuus lisääntynyt tai vähentynyt, mitkä ovat muutoksen syyt, mitkä tekijät ennustavat tai selittävät yksilön syyllistymistä rikokseen, miksi rikollisuus vaihtelee eri yhteiskunnissa tai ihmisryhmissä tai vaikuttaako poliisin ja oikeuslaitoksen toiminta rikolliseksi valikoitumiseen. Omia tutkimusalojaan ovat myös rikostorjunta ja rikosten tekninen tai taktinen tutkinta. Toiseksi kirjoituksessa on kysymys ennen kaikkea normatiivisen tutkimuksen ja empiirisen tutkimuksen välisestä suhteesta sekä siitä, missä määrin empiirisen tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää perinteisessä rikosoikeudessa niin tutkimuksen kuin käytännönkin tasolla. Kysymys on myös siitä, missä määrin on tarkoituksenmukaista yhdistää normatiivista ja empiiristä tutkimusta.

Kirjoitus on tarkoitettu ensi sijassa johdatukseksi rikosoikeuden ja rikollisuuden tutkimukseen niille juridiikan opiskelijoille, jotka suunnittelevat opinnäytetyön kirjoittamista rikosoikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen oppiaineessa.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2015/11. Artikkeli on osa teosta Oikeustieteellinen opinnäyte – Artikkeleita oikeustieteellisten opinnäytteiden vaatimuksista, metodista ja arvostelusta. Toim. Tarmo Miettinen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.