Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Esitutkinnan viivästymisestä ja asianosaisen oikeussuojakeinoista

Launiala, Mika

Artikkelit 11.3.2015, Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Kirjoituksen teemana on joutuisuusvaatimus esitutkinnassa, jolloin syyteharkinta ja tuomioistuinmenettely rajautuvat pääosin kirjoituksessa käsiteltävien asioiden ulkopuolelle. Tarkemmat tutkimuskysymykset ovat:
1)Alustavan tarkastelun perusteella esitutkinnan joutuisuusvaatimus ja siihen liittyvät oikeussuojakeinot esiintyvät laajasti eri oikeuslähteissä: ihmisoikeussopimuksissa, kansallisessa kirjoitetussa lainsäädännössä sekä myös oikeuskäytännössä. Tämä johtaa kysymykseen, millaisen kokonaisuuden sääntely muodostaa ja mikä on eri oikeuslähteisiin sijoittuvien normien keskinäinen suhde?
2)Miten esitutkintaan kulunut aika lasketaan arvioitaessa yhtäältä asianosaisen kokemaa, korvaukseen oikeuttavaa tutkinnan pitkittymisen aiheuttamaa epämukavuutta (subjektiivinen laskentatapa) ja toisaalta viranomaisen toiminnan asianmukaisuutta (objektiivinen laskentatapa)?
3)Mitä esitutkintamenettelyn osalta tarkoittaa jokaisen oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa eli missä ajassa esitutkinta on toimitettava ja mitkä seikat vaikuttavat arvioitaessa esitutkinnan keston kohtuullisuutta?
4)Miten asianosainen voi itse vaikuttaa siihen, että häntä koskeva tutkinta toimitetaan lain edellyttämällä joutuisuudella (ennakollinen oikeussuoja) ja miten hän voi saada hyvitystä (jälkikäteinen oikeussuoja) silloin, kun esitutkintaa ei ole toimitettu asianmukaisessa ajassa? (ET)

    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2015/8

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.