Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO:2014:109 Asemakaava – kaavamääräysten yksityiskohtaisuus – elinympäristön viihtyisyys – kaupungin valitus – hallinto-oikeuden päätöksen kumoaminen

Wähä, Susanna

Artikkelit, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Kemin kaupunginvaltuusto oli päätöksellä hyväksynyt Ruutinrannan puistoa ja Ruutisaaren viheralueita koskevan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen. Luonnonsuojeluyhdistys asiakumppaneineen vaati valituksessaan valtuuston päätöksen kumoamista muun muassa sillä perusteella, ettei kaavoituksessa ole laadittu maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n edellyttämiä riittäviä selvityksiä kaavan vaikutuksesta kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään Luonnonsuojeluyhdistyksen ja asiakumppaneiden valituksesta kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen. Korkein hallinto-oikeus on kaupunginhallituksen valituksesta ratkaisussaan arvioinut, onko kaavahankkeen vuorovaikutusmenettely toteutettu maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisesti ja täyttääkö hyväksytty asemakaava MRL 54 §:ssä säädetyt asemakaavan sisältövaatimukset ilman tarkempia rakentamista ohjaavia kaavamääräyksiä. KHO katsoi, ettei asemakaavan hyväksymistä koskeva kaupunginvaltuuston päätös ole ollut lainvastainen yhdistyksen ja sen asiakumppaneiden hallinto-oikeudelle tekemässä valituksessa esitetyillä perusteilla. (Edilex-toimitus)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • RY Rakennettu ympäristö-lehti

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.