Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

KHO 2014:42: Asemakaava – asuntola – kaavamuutoksen tarkoitus–mielenterveyskuntoutujien asumispaikka – pääkäyttötarkoitus – käyttötarkoituksen yksilöinti – indeksimerkintä – hoivapalveluiden tarjoaminen – selvitysten riittävyys

Wähä, Susanna

Artikkelit, Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Vuosikirjaratkaisussa on kysymys Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan asemakaavan muutosta koskevasta päätöksestä. Matinkylässä sijaitsevalle kaava-alueelle haluttiin mahdollistaa asuin- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa asuntolatoimintaa. Kaavaselostuksen mukaan alueelle oli suunniteltu asumispalveluyksikkö mielenterveyskuntoutettaville. Vuosikirjaratkaisussa on kysymys asemakaavamerkinnän vaikutuksesta selvitysten riittävyyteen ja toisaalta asemakaavamerkinnän oikeusvaikutuksista kaavan toteuttamiseen

Valituslupahakemuksessaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen yksityishenkilöt olivat esittäneet muun ohella, että kaavaselostuksessa mainitaan käyttötarkoituksena ainoastaan mielenterveyskuntoutettavien asuntola. Valituksissa katsottiin, ettei kaavamuutoksen vaikutuksia oltu selvitetty, kun asemakaavalla ei ole rajoitettu alueelle sijoitettavaksi sallitun asuntolatoiminnan laatua muutoin kuin herkimpien ihmisryhmien asuntolatoiminnan osalta. Valituksissa katsottiin myös, että mielenterveyskuntoutettavien asuntolan sijoittaminen AL-1-merkinnällä osoitetulle tontille on vastoin ympäristöministeriön Asemakaavamerkinnät ja määräykset-oppaassa esitettyä, koska alueella on tarkoitus tarjota palveluja myös muualta tuleville.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja katsoi, että kaavamerkintä mahdollisti asuntolatoiminnan, eikä selvitysten riittävyyttä ollut arvioitava toisin pelkästään sillä perusteella, että henkilökunta saattaa tehdä käyntejä myös yöaikaan tai palveluja mahdollisesti tarjottaisiin myös ulkopuolella asuville. Selvitysten riittävyyden arvioinnissa otettiin huomioon myös alueen maankäytön muutosten vaikutus muun muassa liikenteeseen. Asemakaavan mahdollistava maankäytön muutos toimistorakennusten korttelialueesta mm. asuntolatoiminnan alueeksi ei katsottu aiheuttavan sellaisia liikenteellisiä tai muita vaikutuksia, jotka olisivat edellyttäneet laajempia vaikutusselvityksiä kuin kaavassa oli tehty. (ET)

Aihealueet
    Lisätiedot
  • RY Rakennettu ympäristö-lehti

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.