Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kuka kantaa virkavastuuta? – virkavastuusta kunnassa ja sen ulottumisesta ulkoistettuun toimintaan sekä epäasiallisesta vaikuttamisesta päätöksentekoon

Mansikka, Tanja

Artikkelit 6.6.2014, Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 6.6.2014

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan virkavastuun laajuutta eli sitä, missä menee virkavastuun soveltamisen raja ja milloin se mahdollisesti aktualisoituu. Toiseksi esille tuodaan aiheeseen liittyviä kuntia koskevia säännöksiä, joiden käsittely julkisuudessa ja virallisissa asiakirjoissa on kirjoittajan havainnon mukaan välillä puutteellista. Kirjoituksessa käsitellään kunnan lainsäädäntöä, jolla on merkitystä päätöksentekoa ja virkavastuukysymyksiä arvioitaessa. Erityisesti kirjoittaja ottaa esille lainsäädäntöä, joka voi tulla sovellettavaksi lahjontatapauksen paljastuessa. Erikseen käydään läpi virkarikosten rikosoikeudelliseen arvioon vaikuttavia seikkoja, oikeushenkilön rangaistusvastuuta sekä esteellisyyteen liittyviä tiettyjä tulkintakysymyksiä. Kirjoittaja pyrkii osoittamaan, että esteellisyystapaukset voivat olla tulkinnanvaraisia, ja tästä syystä johtavat harvoin rikos- ja vahingonkorvausvastuuseen yksinään. Ulkoistuksen osalta osoitetaan, että kunnan tietyt organisaatio- ja palvelutuotantoratkaisut ovat johtaneet siihen, että aikaisemmin virkavastuulla kunnassa suoritetut tehtävät ovat siirtyneet perinteisen virkavastuun ulottumattomiin. Kirjoittaja selvittää lisäksi julkisiin hankintoihin liittyvää lahjontaa koskevia kysymyksiä. Johtopäätöksenä on, että kunnan tehtäviä ulkoistettaessa muuttuvat myös toimintaan sovellettavat virkavastuuta koskevat säännökset. Tämä voi johtaa erilaisiin rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisiin lopputuloksiin.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2014/11

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.